top of page

Disclaimer

 

Op het gebruik van stichtingtwinz.nl is onderstaande disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

​Stichting TWINZ, streeft ernaar op haar website altijd juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat stichting TWINZ niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting TWINZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, WhatsApp, telefoon of e-mail ontstaat niet zonder meer een relatie tussen Stichting TWINZ en de gebruiker.

E-mail

​Stichting TWINZ garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met stichting TWINZ te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

​Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Stichting TWINZ heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting TWINZ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Stichting TWINZ zijn beschermd door auteurs- en ander intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze publicaties en uitingen – op welke manier dan ook – mogen worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt, zonder dat Stichting TWINZ daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

De disclaimer kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de disclaimer

te bekijken.

Contact en vragen

Heeft u naar aanleiding van onze disclaimer vragen? Neem per e-mail contact met ons op.

 

Stichting TWINZ
E-mail: info@stichtingtwinz.nl

 

© Stichting TWINZ. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23 maart 2022.  

 

bottom of page